Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за приватизация и следприватизационен контрол
Дата 30/11/2010
Входящ номер 054-05-174
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/12/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/01/2011
Текст на питането
Текст на отговор