Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изграждането на регионални депа за твърди битови отпадъци и отправената покана към 13 групи общини за представяне на проекти по Оперативна програма "Околна среда"
Дата 08/12/2010
Входящ номер 054-05-182
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/12/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/01/2011
Текст на питането
Текст на отговор