Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на земеделието и храните за съответствие на националното законодателство с европейските директиви
Дата 17/12/2010
Входящ номер 054-05-197
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/02/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 17/02/2011
Текст на питането
Текст на отговор