Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно присъединяване на ТЕЦ АЕS - Гълъбово към енергийната система
Дата 12/01/2011
Входящ номер 154-05-1
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/01/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/01/2011
Текст на питането
Текст на отговор