Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно опасността от фалити на общински болници
Дата 19/01/2011
Входящ номер 154-05-5
Адресат Стефан Константинов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/01/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 04/02/2011
Текст на питането
Текст на отговор