Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на развитие на транспорта, и в частност на пътната инфраструктура
Дата 01/03/2011
Входящ номер 154-05-19
Адресат Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/03/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/03/2011
Текст на питането
Текст на отговор