Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно създаването на Национална консолидационна компания
Дата 15/03/2011
Входящ номер 154-05-24
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор