Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно функционирането на болничната помощ в град Дупница
Дата 22/03/2011
Входящ номер 154-05-28
Адресат Стефан Константинов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор