Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно осигуряване на заетост на безработни лица и предоставяне на качествена грижа за деца от 1 до 5-годишна възраст
Дата 22/03/2011
Входящ номер 154-05-29
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/04/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 08/04/2011
Текст на питането
Текст на отговор