Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно рискове за националната сигурност
Дата 23/03/2011
Входящ номер 154-05-35
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/04/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/04/2011
Текст на питането
Текст на отговор