Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно контрола върху дейността на държавните съдебни изпълнители и техните ръководители
Дата 30/03/2011
Входящ номер 154-05-40
Адресат Маргарита Попова, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/04/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 08/04/2011
Текст на питането
Текст на отговор