Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Националната програма за реформи
Дата 30/03/2011
Входящ номер 154-05-39
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/04/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 27/05/2011
Текст на питането
Текст на отговор