Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно разпределението на средствата по мярка "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
Дата 30/03/2011
Входящ номер 154-05-42
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/04/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 14/04/2011
Текст на питането
Текст на отговор