Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно предприетите мерки за облекчаване кандидатстването на бенифициентите по оперативните програми и стартиралия процес за програмиране и планиране на периода 2014 - 2020 г
Дата 12/04/2011
Входящ номер 154-05-54
Адресат ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/05/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 10/06/2011
Текст на питането
Текст на отговор