Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно компенсиране доходите на най-ниско доходните български граждани
Дата 04/05/2011
Входящ номер 154-05-67
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/05/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 03/06/2011
Текст на питането
Текст на отговор