Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно динамиката в нивата на заетостта и безработицата през последните две години и политиката на правителството за решаване на проблемите на пазара на труда
Дата 02/09/2011
Входящ номер 154-05-120
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/09/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 16/09/2011
Текст на питането
Текст на отговор