Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно проблеми в горския сектор след приемането на новия Закон за горите
Дата 07/09/2011
Входящ номер 154-05-127
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/09/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 07/10/2011
Текст на питането
Текст на отговор