Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на здравеопазването по изпълнение на проекти, финансирани от европейските фондове
Дата 09/09/2011
Входящ номер 154-05-129
Адресат Стефан Константинов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/09/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 30/09/2011
Текст на питането
Текст на отговор