Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството на Република България за защита на правото на българските риболовци на Равен достъп до водите и ресурсите на ЕС, по смисъла на Регламент (ЕО) № 2731/2002
Дата 17/09/2011
Входящ номер 154-05-136
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор