Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно поканата към община Перник да внесе в Министерството на околната среда и водите през ноември 2009 г. проект за изграждане на депо за битови отпадъци
Дата 20/09/2011
Входящ номер 154-05-137
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/10/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 07/10/2011
Текст на питането
Текст на отговор