Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини
Дата 24/04/2012
Входящ номер 254-05-89
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/05/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/09/2012
Текст на питането
Текст на отговор