Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа
Дата 05/06/2012
Входящ номер 254-05-108
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор