Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа
Дата 12/06/2012
Входящ номер 254-05-114
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/06/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 12/10/2012
Текст на питането
Текст на отговор