Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за опазване на горите и добива на дървесина
Дата 19/06/2012
Входящ номер 254-05-121
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/06/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 20/07/2012
Текст на питането
Текст на отговор