Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Конвергентната програма и Националната програма за реформи на Република България
Дата 20/06/2012
Входящ номер 254-05-124
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/06/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 20/07/2012
Текст на питането
Текст на отговор