Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г
Дата 09/07/2012
Входящ номер 254-05-134
Адресат ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 20/07/2012
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор