Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика за компенсиране на населението и бизнеса за увеличението на цените на електрическата енергия, газта и петрола
Дата 10/07/2012
Входящ номер 254-05-137
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор