Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътищата по републиканската пътна мрежа и прилагането на БДС EN 1317-5:2007+A1:2009
Дата 27/07/2012
Входящ номер 254-05-145
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/09/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/09/2012
Текст на питането
Текст на отговор