Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката за социално включване на хората с увреждания
Дата 12/02/2013
Входящ номер 354-05-21
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/02/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 08/03/2013
Текст на питането
Текст на отговор