Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на скрининга и ранната диагностика на онкологичните заболявания
Дата 04/06/2013
Входящ номер 354-05-9
Адресат Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/06/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 14/06/2013
Текст на питането
Текст на отговор