Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за бъдещата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за следващия програмен период 2014 - 2020
Дата 10/06/2013
Входящ номер 354-05-10
Адресат Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/06/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/06/2013
Текст на питането
Текст на отговор