Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г
Дата 11/06/2013
Входящ номер 354-05-11
Адресат Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/06/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/06/2013
Текст на питането
Текст на отговор