Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно обезщетяване на бежанците и техните наследници от Западните покрайнини
Дата 12/06/2013
Входящ номер 354-05-14
Адресат Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор