Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политики за опазване правата на гражданите и създаване на демократични условия за работа на медиите
Дата 03/10/2013
Входящ номер 354-05-75
Адресат Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/10/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/10/2013
Текст на питането
Текст на отговор