Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно етапна готовност на подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз, за периода 2014 - 2020 г
Дата 23/10/2013
Входящ номер 354-05-91
Адресат Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 01/11/2013
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор