Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за овладяване на растящата безработица от началото на 2014 г
Дата 16/01/2014
Входящ номер 454-05-1
Адресат Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/01/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/01/2014
Текст на питането
Текст на отговор