Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно отваряне на втория лот от пътя през прохода Маказа - отсечката Кърджали - Подкова
Дата 20/01/2014
Входящ номер 454-05-3
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор