Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас
Дата 23/01/2014
Входящ номер 454-05-7
Адресат Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 31/01/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/03/2014
Текст на питането
Текст на отговор