Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за овладяване на битовата престъпност на територията на област Враца
Дата 24/01/2014
Входящ номер 454-05-9
Адресат Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор