Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за законови преференции при продажба на плодове, зеленчуци и други продукти на селското стопанство по стокови тържища, пазари на производители и кооперативни пазари
Дата 24/01/2014
Входящ номер 454-05-10
Адресат Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/02/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/02/2014
Текст на питането
Текст на отговор