Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Програма за благоустрояване на малките населени места
Дата 12/02/2014
Входящ номер 454-05-20
Адресат Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/02/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 26/02/2014
Текст на питането
Текст на отговор