Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020
Дата 12/02/2014
Входящ номер 454-05-21
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/02/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 27/02/2014
Текст на питането
Текст на отговор