Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно рушаща се и опасна сграда, собственост на Министерството на правосъдието, в центъра на град Бургас
Дата 13/02/2014
Входящ номер 454-05-25
Адресат Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор