Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно методика за отчитане приноса на училището за развитие на учениците
Дата 08/05/2014
Входящ номер 454-05-83
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/05/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 06/06/2014
Текст на питането
Текст на отговор