Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно текущото състояние и напредъка при реализация на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 (ОПРКБИ) 2007 - 2013
Дата 18/06/2014
Входящ номер 454-05-95
Адресат Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/07/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 07/07/2014
Текст на питането
Текст на отговор