Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно финансовото изпълнение на Оперативните програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС
Дата 29/10/2014
Входящ номер 454-05-3
Адресат Румен Порожанов, служебен министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 12/11/2014
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор