Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изпълнение на заповед на министъра на отбраната №ОХ-№455 от 07.2014г., съдържаща определяне на реда, условията и организацията за окомплектоване на военно формирование 54990-Враца
Дата 31/10/2014
Входящ номер 454-05-9
Адресат Велизар Шаламанов, служебен министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор