Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно проект на Оперативна програма "Региони в растеж"
Дата 03/12/2014
Входящ номер 454-05-32
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/12/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 13/02/2015
Текст на питането
Текст на отговор