Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно актуализацията на изборните списъци и изчистването им от така наречените "мъртви души" в тях
Дата 19/01/2015
Входящ номер 554-05-4
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор