Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на Министерството на образованието и науката за определяне критериите за избор на академичен състав във висшите училища и научни институти в България
Дата 07/05/2015
Входящ номер 554-05-49
Адресат Тодор Танев, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/05/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 22/05/2015
Текст на питането
Текст на отговор